Zapewniamy wysoką jakość usług, które będą wartością dodaną dla Państwa firmy

Postępujemy w myśl zasady:

"Jeśli robisz coś dobrze, rób to jeszcze lepiej"

O firmie

Jesteśmy małą kancelarią biegłego rewidenta z dużym potencjałem, bazującą na doświadczeniach zdobytych w firmach należących do największych międzynarodowych sieci audytorskich (również Big4).

Oferta

Zajmujemy się:

  • Badaniem sprawozdań finansowych
  • Przeglądami sprawozdań finansowych
  • Badaniem wykorzystania środków finansowych z funduszy UE
  • Projektami due diligence

Publikacje

Jesteśmy na bieżąco z przepisami i dbamy o ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia, w których co roku bierzemy udział, jak również poprzez dogłębną analizę wybranych obszarów, co owocuje licznymi publikacjami w prasie branżowej.