Artykuł napisany w Grudzień, 2015

PREZENTY ŚWIĄTECZNE

Napisany przez ukazał się dnia 23 grudnia 2015 w Rzeczpospolita | 0 komentarzy

PREZENTY ŚWIĄTECZNE

Niedrogi gadżet z logo to mniej pracy dla księgowości ŚWIĘTA W FIRMIE | Spółka zaliczy w całości w koszty zakupione dla kontrahentów świąteczne upominki i odliczy od nich VAT jeśli będą miały niewielką wartość i zostaną opatrzone logo wręczającego. Fiskus uznaje takie działanie za reklamę. Okres świąteczny obfituje w okazje do obdarowania kontrahentów. Często praktykowanym zwyczajem, ocieplającym relacje z kontrahentami jest na przykład wysyłanie im kartek świątecznych lub  wręczanie prezentów i drobnych upominków  Dla właściwego rozliczenia podatkowego upominków świątecznych wręczanych kontrahentom kluczowe będą następujące elementy: – czy prezent zawiera logo firmy, – czy prezent został wręczony tylko wybranym kontrahentom, czy też wszystkim, – jaka jest wartość prezentu. Czasem reprezentacja Dla ujmowania w księgach rachunkowych prezentów dla kontrahentów (w tym ich  podatkowego rozliczenia) kluczowe jest pojęcie „reprezentacja”. Zgodnie z art.16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT nie można uznać za koszt podatkowy  kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. O ile wykluczenie wydatków reprezentacyjnych z kosztów  jest jasne, o tyle samo pojęcie „reprezentacja” może budzić wątpliwości. Ustawa o CIT nie definiuje tego pojęcia. Organy podatkowe przyjmują, że wydatki na reprezentację to wydatki, jakie podatnik ponosi w celu wykreowania pozytywnego wizerunku firmy. W związku z tym, że nie ma tu jakiejś jasnej granicy, a zachowania służące budowaniu pozytywnego wizerunku firmy zmieniają się na przestrzeni lat, poszczególne zachowania/wydatki, które kiedyś mogły zostać uznane za reprezentację, obecnie mogą zupełnie nie mieścić się w tej definicji. Na przykład częstowanie kontrahentów kawą/herbatą kiedyś mogło zostać uznane za zachowanie wyjątkowe, służące budowaniu pozytywnego wizerunku firmy, ale obecnie nie jest niczym nadzwyczajnym i na pewno nie będzie reprezentacją. W przypadku, kiedy przekazywany przez spółkę prezent nie zawiera logo spółki, to nie kojarzy się z nią w żaden widoczny sposób. Wręczanie tego rodzaju upominków oznacza wydatki na  reprezentację, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Tym bardziej, gdy wręczane kontrahentom gadżety  nie wiążą się także ze specyfiką prowadzonej działalności. Wręczenie kontrahentowi prezentu bez logo spółki może być uznane za działanie służące budowaniu pozytywnego wizerunku firmy bądź kształtowaniu jej lepszego postrzegania na rynku i powinno zostać zakwalifikowane jako reprezentacja. Prezent za 200 zł z deklaracją Jeżeli firma przekazuje osobom fizycznym prezenty świąteczne, których wartość  przekracza 200 zł, to musi w związku z tym wypełnić deklarację PIT-8C. W druku tym należy wykazać  dane obdarowanego i wartość prezentu. Koniec ramki Najbezpieczniejsze rozwiązanie W ocenie organów podatkowych oznakowanie przedmiotów przekazywanych jako świąteczne upominki logo firmy powoduje, że mogą one pełnić funkcje reklamowe (w odróżnieniu od funkcji reprezentacyjnej prezentów nie zawierających firmowych znaków). W interpretacji indywidualnej z  14 stycznia 2014 r. (IPPB5/423-837/13-4/JC) Izba Skarbowa w Warszawie wskazała, że: „(…) reklama może być realizowana za pomocą rozmaitych środków wyrazu oraz przy użyciu zróżnicowanych środków przekazu, w tym poprzez rozpowszechnianie logo firmy. Za logo uznać należy znak handlowy o charakterze graficznym, używany przez daną firmę do identyfikowania marki swojego produktu lub oferowanych usług oraz odróżniania ich od innych. Logo może obejmować zarówno nazwę przedsiębiorcy, jej skrót jak też nazwę konkretnego produktu lub usługi. Każda z tych form, jeżeli jest stosowana w określonych okolicznościach spełnia funkcje reklamowe. Identyfikowana bowiem jest z daną firmą i oferowanymi przez nią towarami lub usługami, zwiększając ich rozpoznawalność oraz pośrednio zachęcając do ich nabycia. Oznakowanie przedmiotów reklamowych poprzez logo firmy powoduje, że mogą one pełnić funkcje reklamowe. Należy zauważyć, że materiały (przedmioty) reklamowe w postaci np. długopisów, kalendarzy, kubków, itp. są bardzo często wykorzystywane przez przedsiębiorców dla celów promocyjnych. Można je wobec tego uznać za zwyczajowo przyjęte środki reklamy.” Podsumowując, przekazanie materiałów reklamowych o niewielkiej wartości jednostkowej, oznaczonych logo firmy, wręczanych masowo klientom bądź potencjalnym klientom...

Więcej