O firmie

Jesteśmy małą kancelarią biegłego rewidenta z dużym potencjałem, bazującą na doświadczeniach zdobytych w firmach należących do największych międzynarodowych sieci audytorskich (również Big4).

Dzięki tym doświadczeniom łączymy profesjonalizm i umiejętność pracy w wymagającym środowisku z dużą liczbą danych finansowych oraz pod presją czasu, z elastycznością i indywidualnym podejściem do każdego projektu. Spotkania w celu omówienia projektu zarówno wstępne jak i podsumowujące nie są limitowane ani też nie wpływają na cenę.

Jesteśmy na bieżąco z przepisami i dbamy o ciągłe podnoszenie kwalifikacji poprzez szkolenia, w których co roku bierzemy udział, jak również poprzez dogłębną analizę wybranych obszarów, co  owocuje również licznymi publikacjami w prasie branżowej. Wiemy, że tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odpowiednio reagować na wszystkie potrzeby klientów.

Dzięki doświadczeniom zdobytym na stanowiskach księgowych znamy również pracę księgowych, stąd jako konsultanci dobrze rozumiemy Państwa potrzeby.